Tuesday, June 20, 2017

പഠന ക്ലാസ് : മഴവെള്ള സംഭരണം

മഴക്കാലം 2017 : പഠന ക്ലാസ്

"ഈ മഴക്കാലം, അതി ജീവനത്തിന്റെ കൊയ്ത്തുകാലം "മഴവെള്ള സംഭരണം 
പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
മണ്ണ് ,പുഴ, മലകൾ : സംരക്ഷണം 
No comments:

Post a Comment